Thông tin tài liệu


Title: Danh mục bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2012
Authors: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Issue Date: 2012
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/849
Appears in Collections:BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Danh_muc BB TC QT.2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 118,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)