Thông tin tài liệu


Title: Danh mục đề tài NCKH cấp Học viện năm 2012
Authors: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Issue Date: 2012
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/848
Appears in Collections:ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

161

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Danh_muc_de_tai_cap_HV_2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 36,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)