Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng khai phá dữ liệu để tìm hiểu thông tin khách hàng viễn thông
Authors: Nguyễn, Lê Phương
Nghd.: TS Vũ Văn Thỏa
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/993
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Le Phuong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 725,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)