Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp an ninh trong quản trị mạng
Authors: Lê, Thị Huyền
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Tam
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/976
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Le Thi Huyen.pdf
      Restricted Access
    • Size : 453,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)