Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng RMI vào hệ thống ngân hàng
Authors: Hoàng, Văn Dũng
Nghd.: TS Hà Hải Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/871
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Hoang Van Dung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 339,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)