Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chữ ký số và bài toán bỏ phiếu từ xa
Authors: Trịnh, Thị Nhẫn
Nghd.: TS Hồ Khánh Lâm
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/854
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV TrinhThi Nhan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 366,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)