Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng công nghệ ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin
Authors: Hà, Quang Chiến
Nghd.: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/776
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Ha Quang Chien 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 525,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)