Thông tin tài liệu


Title: Một số tham số chính trong tối ưu mạng vô tuyến 3G và đánh giá triển khai tại VINAPHONE
Authors: Tăng, Thế Trường
Nghd.: TS Phạm Việt Hà
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/766
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV Tang The Truong 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)