Thông tin tài liệu


Title: Truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng
Authors: Phạm, Văn Tuân
Nghd.: PGS.TS Lê Huy Thập
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/749
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Pham Van Tuan 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 834,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)