Thông tin tài liệu


Title: Phát triển thị trường dịch vụ MyTV tại VNPT Thừa Thiên Huế
Authors: Lê, Mạnh Hùng
Nghd.: TS Nguyễn Xuân Vinh
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/669
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Le Manh Hung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 356,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)