Thông tin tài liệu


Title: Giá trị thương hiệu mạng di động Vinaphone trên thị trường Việt Nam
Authors: Lục, Bùi Anh Dũng
Nghd.: TS Nguyễn Thị Minh An
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/605
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat Luan van_LUC_BUI_ANH_DUNG_QTKD5.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)