Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong mạng quang WDM cấu hình Ring
Authors: Vũ, Hoàng Sơn
Nghd.1: PGS.TS Bùi Trung Hiếu
Nghd.2: TS Hoàng Ứng Huyền
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/448
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLATS. VH Son.KTVT.12.PDF
      Restricted Access
    • Size : 571,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)