Search

Current filters:
Current filters:
Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Thanh Trà; Phạm, Anh Thư; Nguyễn, Chiến Trinh (2021)

  • Internet là một tập hợp các mạng được kết nối theo giao thức chung. Nền tảng của Internet được hình thành bởi sự kết nối toàn cầu của hàng trăm nghìn máy tính, thực thể truyền thông và hệ thống thông tin độc lập.

  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Viết Minh (2021)

  • Với cấu trúc gồm 7 chương, nội dung môn học được bố cục thành hai phần: Phần 1: Trình bày các nội dung cơ bản về truyền thông vệ tinh: Tổng quát thông tin vệ tinh, các vấn đề về quỹ đạo vệ tinh, phân tích phân hệ mặt đất, phân hệ không gian và giải quyết bài toán thiết kế đường truyền vệ tinh. Phần 2: Trình bày chi tiết về hệ thống thông tin di động vệ tinh và giới thiệu các hệ thống vệ tinh cung cấp dịch vụ phổ biến hiện nay là hệ thống vệ tinh định vị và hệ thống internet vệ tinh.