Search

Current filters:Current filters:Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền; Nguyễn, Thanh Nga (2022)

  • Bài giảng được kết cấu thành 5 chương với các nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về giao nhận và vận tải hàng hóa Chương 2: Giao nhận vận tải bằng đường biển Chương 3: Giao nhận vận tải bằng đường hàng không Chương 4: Giao nhận vận tải bằng các phương thức khác Chương 5: Giao nhận vận tải đa phương thức

  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2022)

  • Bài giảng được thiết kế thành 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro Chương 2: Chương trình quản lý rủi ro Chương 3: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp