Search

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Phạm, Thị Minh Lan (2021)

  • Bài giảng gồm 6 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về quản trị văn phòng Chương 2: Hoạt động quản trị văn phòng Chương 3: Hoạch định tổ chức các cuộc họp Chương 4 : Tổ chức công tác lễ tân Chương 5: Soạn thảo văn bản Chương 6: Công tác lưu trữ