Thông tin tài liệu


Title: Quản trị văn phòng
Authors: Phạm, Thị Minh Lan
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1366
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

222

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quan tri van phong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)