Thông tin tài liệu


Title: Quản trị văn phòng
Authors: Phạm, Thị Minh Lan
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 6 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về quản trị văn phòng Chương 2: Hoạt động quản trị văn phòng Chương 3: Hoạch định tổ chức các cuộc họp Chương 4 : Tổ chức công tác lễ tân Chương 5: Soạn thảo văn bản Chương 6: Công tác lưu trữ
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2608
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

156

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_QT văng phòng_2021_BẢN IN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)