Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Xử lý ảnh
Authors: Đào, Thị Thuý Quỳnh
Nguyễn, Tất Thắng
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung cuốn bài giảng hiệu chỉnh, cập nhật gồm 8 chương: Chương 1: Nhập môn xử lý ảnh. Chương 2: Xử lý, nâng cao chất lượng ảnh. Chương 3: Xử lý ảnh màu. Chương 4: Xử lý hình thái ảnh. Chương 5: Phân vùng ảnh. Chương 6: Trích rút đặc trưng. Chương 7: Phân loại mẫu ảnh. Chương 8: Nén dữ liệu ảnh. Nội dung cuốn Bài giảng chỉnh sửa cập nhật được kế thừa một số phần kiến thức cơ bản từ cuốn Bài giảng Xử lý ảnh 2010 của tác giả Đỗ Năng Toàn, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (các chương 1, 2 và 8) và được cập nhật mới phần lớn theo cuốn sách Xử lý ảnh số - Digital Image Processing, 2017 (tái bản lần thứ 4, là lần tái bản mới nhất) và một sách/giáo trình về xử lý ảnh, thị giác máy tính – computer vision, trí tuệ nhân tạo – artificial intelligence có liên quan (cho các chương 3, 4, 5, 6, 7). Đặc biệt, cuốn giáo trình về xử lý ảnh của tác giá Gonzalez được tái bản nhiều lần và được sử dụng rộng rãi trên thế giới của hai tác giả Rafael C. Gonzalez và Richard E. Woods tại Khoa Điện và Khoa học máy tính, trường đại học Tennessee, Knoxville (UTK), Mỹ.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3454
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

77

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaiGiang_Xử lý ảnh 2023.pdf
      Restricted Access
    • Size : 15,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)