Thông tin tài liệu


Title: Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Authors: Nguyễn, Mạnh Sơn
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tài liệu được cấu trúc thành 8 chương, bao gồm: Chương 1. Thuật toán Sinh và Quay lui Chương 2. Giải thuật Tham lam Chương 3. Kỹ thuật Chia và trị Chương 4. Giải thuật Quy hoạch động Chương 5. Ngăn xếp Chương 6. Hàng đợi Chương 7. Đồ thị Chương 8. Cây nhị phân
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3407
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

456

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai tap Cau truc du lieu va giai thuat 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)