Thông tin tài liệu


Title: Hoạt động phân tích kinh doanh (Business Analytics) của dự án Beekitchen tại Công ty Cổ phần Beemart
Authors: ThS. Nguyễn Ngọc Anh
Hoàng, Minh Thư
Issue Date: 2022
Publisher: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Abstract: Chương 1. Tổng quan lý thuyết về hoạt động phân tích kinh doanh (Business Analytics) Chương 2. Thực trạng hoạt động phân tích kinh doanh (Business Analytics) cho dự án Beekitchen tại công ty Cổ phần Beemart Chương 3. Kết quả và thảo luận Chương 4. Kết luận và kiến ng
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3356
Appears in Collections:Ngành Marketing
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hoang Minh Thu - B18DCMR187.docx.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)