Thông tin tài liệu


Title: Hoạt động marketing số của Công ty TNHH giải pháp công nghệ 2B
Authors: ThS. Trần Thanh Hương
Trần, Minh Cầu
Issue Date: 2022
Publisher: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Abstract: Chương I: Tổng quan nghiên cứu về hoạt động marketing số - CHương II: Tổng quan về công ty và đánh giá thực trạng hoạt động marketing số của công ty TNHH giải pháp công nghệ 2B - Chương III: Đưa ra những đề xuất để nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing số của công ty
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3354
Appears in Collections:Ngành Marketing
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tran Minh Cau-B18DCMR027 (1).pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)