Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng các sản phẩm thời trang bền vững: trường hợp thương hiệu thời trang KILOMET 109
Authors: ThS. Nguyễn Bảo Ngọc
Đặng, Mai Anh
Issue Date: 2022
Publisher: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Abstract: Chương 1: Tổng quan lý thuyết Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu Chương 4: Bình luận và kiến ngh
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3353
Appears in Collections:Ngành Marketing
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DANG MAI ANH - B18DCMR008.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)