Thông tin tài liệu


Title: Hoạt động marketing hỗn hợp cho sản phẩm Gạo sữa Mai vàng của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Minh
Authors: ThS. Nguyễn Thị Phương Dung
Nguyễn, Thu Trang
Issue Date: 2022
Publisher: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Abstract: Chương 1: Một số lý thuyết cơ bản về hoạt động marketing Chương 2: Thực trạng về hoạt động marketing hỗn hợp cho sản phẩm gạo sữa Mai vàng của công ty Cổ phần Lương thực Bình Minh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp cho sản phẩm gạo sữa Mai vàng của công ty Cổ phần Lương thực Bình Minh.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3352
Appears in Collections:Ngành Marketing
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Thu Trang_B18DCMR196.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)