Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp công nghệ VoIP và triển khai ứng dụng tại Công ty Viễn thông quốc gia SKY Lào
Authors: TS. Hoàng Trọng Minh
Souvanh Sisaat
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn được cấu trúc với các chương như sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ VOIP. CHƯƠNG 2: CÁC GIAO THỨC CHÍNH TRONG VOIP. CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG MẠNG VOIP TRÊN PACKET TRACER.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3333
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cuốn tóm tắt LV.pdf
      Restricted Access
    • Size : 729,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)