Thông tin tài liệu


Title: Chất lượng dịch vụ Internet băng rộng cố định của VNPT trên địa bàn Hà Nội
Authors: TS. Trần Thị Thập
Đinh, Xuân Tùng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Với mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, luận văn được cấu trúc thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ. Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ Internet băng rộng cố định của VNPT trên địa bàn Hà Nội. Chương 3: Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet băng rộng của VNPT trên địa bàn Hà Nội.  
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3312
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn_Đinh xuân tùng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 959,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)