Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp quản trị nguồn nhân lực và ứng dụng thực tế tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Authors: PGS.TS. Trần Quang Anh
Mai, Phương Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn nghiên cứu về hệ thống Peoplesoft HCM, Tổng thể hệ thống QTNNL đang áp dụng tại BIDV và bài toán quản lý Đào tạo tại BIDV
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3307
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt - Mai Phương Nam_V1.1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)