Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện giả mạo khuôn mặt bằng mạng Nơ Ron tích chập
Authors: TS. Nguyễn Trọng Khánh
Lê Đắc Thịnh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Cấu trúc luận văn: ● Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết các kiểu giả mạo khuôn mặt ● Chương 2: Nghiên cứu về phương pháp phát hiện giả mạo khuôn mặt sử dụng nhị phân cục bộ và mạng Nơron tích chập ● Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá kết quả  
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3306
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • CHOT_TomTat_Luan Van - Le Dac Thinh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 454 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)