Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ thông tin quang CO - OFDM - WDM và đề xuất giải pháp ứng dụng cho mạng đường trục của VNPT Hải Dương
Authors: TS. Vũ Tuấn Lâm
Dương, Lâm
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Để thực hiện mục tiêu trên, đề tài luận văn gồm các nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật ghép kênh quang Chương 2: Tổng quan về kỹ thuật ghép kênh quang CO-OFDM-WDM. Chương 3: Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ CO-OFDM-WDM cho mạng đường trục của VNPT Hải Dương và mô phỏng đánh giá hiệu năng.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3294
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn dương lâm hoàn chỉnh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)