Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp tại trường Đại Học Savannakhet
Authors: TS. Nguyễn Duy Phương
Doulakhom, Thepparsouk
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Hê ̣thống hỗ trợ đăng kí và cập nhật, lưu trữ thông tin danh sách sinh viên bảo vê,̣ danh sách sinh viên chuẩn bi ̣bảo vê,̣ danh sách sinh viên đã bảo vê,̣ danh sách đề tài đồ án, file đồ án, thầy cô hướng dẫn, ngành hoc,̣ giáo trình trong Trường đại hoc̣ Savannakhet
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3291
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)