Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống Server Hosting cung cấp dịch vụ Host Web cho mạng lưới Website của Bộ Tư pháp Lào
Authors: TS. Nguyễn Tất Thắng
Wicky, Boubphalyvanh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với việc sử dụng các phần mềm mô phỏng, kiến trúc mạng của hãng Cisco (Cisco Packet Tracer) để mô phỏng mô hình mạng thực tế và các bước cấu hình định tuyến mạng, thiết lập dịch vụ mạng của Bộ Tư pháp Lào. Sử dụng phần mềm ảo hóa VMware để thực hiện việc mô phỏng máy chủ dịch vụ webhosting sẽ chạy và được cài đặt ở máy chủ Bộ Tư pháp Lào.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3289
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TÓM TẮT- Luận văn-Wicky Boubphalyvanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)