Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tại Bệnh viện K – Tân Triều
Authors: TS. Lê Thị Hồng Yến
Nguyễn, Hoàng Thái
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Tổng quan về cơ sở lý thuyết, mô hình và giả thuyết nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám và tư vấn tại Bệnh viện K – Tân Triều. Chương 3: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tại Bệnh viện K – Tân Triều.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3276
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • TÓM TẮT NGUYỄN HOÀNG THÁI.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)