Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng giao thức TCP đa đường (MPTCP)
Authors: PGS.TS. Lê Hải Châu
Lại, Tiến Thành
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương I. Tổng quan về công nghệ Internet và xu hướng phát triển các giao thức truyền tải. Chương II. Giao thức TCP đa đường. Chương III. Triển khai thử nghiệm và đánh giá hiệu năng giao thức MPTCP
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3272
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn Lai Tiến Thành.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)