Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc
Authors: GS. TS Nguyễn Bình
Sengchanh Phonesavan
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận ; Chương 2 - Một số kỹ thuật tạo mô hình 3D ; Chương 3 - Chương trình thực nghiệm
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3254
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tomtat Luanvan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)