Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp tư vấn lai sử dụng đồng huấn luyện
Authors: PGS, TS. Từ Minh Phương
Nguyễn, Đỗ Hải
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương : Chương 1 - Giới thiệu ; Chương 2 - Giải pháp tư vấn lai sử dụng đồng huấn luyện ; Chương 3 - Thực nghiệm và đánh giá
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3250
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • NguyễnĐỗHải-TTLV-ver2.pdf
      Restricted Access
    • Size : 682,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)