Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng phương pháp phân tích động phân tích Malware trên hệ điều hành Android
Authors: TS. Phạm Thanh Giang
Bạch, Thanh Tùng
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: luận văn gồm 3 chương với nội dung như sau: Chương 1: Vấn đề an ninh trên nền tảng android; Chương 2: Phương pháp phân tích Malware; Chương 3: Ứng dụng phân tích động phát hiện Malware.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3235
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • luan_van_tom_tat_TungBT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)