Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mobile ip và ứng dụng quản lý tính di động trong mạng thông tin 4G
Authors: TS Phạm Thế Quế
Soulaxay, Panyada
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Mobile IP; Chương 2: Mobile IP trong mạng di động 4G; Chương 3: Các giải pháp quản lý di động trong mạng thông tin 4G;
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3224
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat Soulaxay PANYADA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 385,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)