Thông tin tài liệu


Title: Số hóa và phân tích dữ liệu khách hàng trong khung ứng dụng chuyển đổi Trung tâm viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam
Authors: PGS. TS Đỗ Trung Tuấn
Nguyễn, Hồng Đức
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 về hệ thống thông tin số tại đơn vị công tác. C Chương 2 trình bày việc số hóa dữ liệu về khách hàng của đơn vị. Chương 3 phân tích thống kê về dịch vụ khách hàng tại Trung tâm viễn thông Duy Tiên.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3194
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn_đức.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)