Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện sớm mã độc IoT botnet trên các thiết bị IoT
Authors: PGS, TS Phạm Văn Cường
Nguyễn, Việt Dũng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: tổng quan về phát hiện sớm mã độc trên các thiết bị IOT; Chương 2: xây dựng mô hình học máy phát hiện sớm mã độc IOT BOTNET; Chương 3: thực nghiệm và đánh giá
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3193
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV NGUYEN VIET DUNG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)