Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng công nghệ Web ngữ nghĩa và OpenStreetMap phát triển ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm thông tin bệnh nhân COVID-19
Authors: PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh
Phan, Hồng Dương
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Kiến thức cơ sở. Chương 2: Lập trình với Web ngữ nghĩa. Chương 3: Ứng dụng tìm kiếm thông tin bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3173
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TomTatLuanVan2021_PhanHongDuong_B19CHIS024.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)