Thông tin tài liệu


Title: Sinh ca kiểm thử phần mềm theo cặp cho mô hình đặc trưng
Authors: TS. Đỗ Thị Bích Ngọc
Nguyễn, Thị Nhài
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về kiểm thử phần mềm; Chương 2: Kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng; Chương 3: Cài đặt và thử nghiệm
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3123
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt chuyên.pdf
      Restricted Access
    • Size : 509,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)