Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng CRF vào bài toán gán nhãn vai trò ngữ nghĩa
Authors: TS. Nguyễn Văn Vinh
Hoàng, Thị Hà
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về gán nhãn vai trò ngữ nghĩa. Chương 2: Phương pháp học máy CRF; Chương 3: Ứng dụng phương pháp CRF cho bài toán gán nhãn vai trò ngữ nghĩa.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3109
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tomtat.pdf
      Restricted Access
    • Size : 441,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)