Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng học máy trong xây dựng phần mềm hỗ trợ xác định tư thế ngồi chuẩn cho bác sỹ trung tâm chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện K
Authors: TS. Ngô Quốc Dũng
Tạ, Mạnh Cường
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Chương 1: phân tích bài toán phân loại ảnh tư thế ngồi của bác sỹ sử dụng mạng nơ-ron ; Chương 2: xây dựng hệ thống mạng nơ-ron có khả năng phân loại ảnh tư thế ngồi của bác sỹ và đưa vào sử dụng thực tế ; Chương 3: thực nghiệm và đánh giá
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3094
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat_Ta Manh Cuong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)