Thông tin tài liệu


Title: Phân tích khả năng sử dụng NB – IoT thực hiện kết nối nhiều thiết bị
Authors: TS. Nguyễn Kim Quang
Đào, Khánh Tường
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: nghiên cứu tổng quan về NB-IOT; Chương 2: xây dựng mô hình mô phỏng; Chương 3: phân tích khả năng sử dụng công nghệ NB – IOT cho kết nối nhiều thiết bị;
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3067
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm Tắt Đào Khánh Tường.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)