Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cải thiện DIFFSERV QoS trong mạng IP
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn
Nghd.1: PGS.TS Lê Hữu Lập
Nghd.2: TS Vũ Như Lân
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/305
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLA TS NH Son.PDF
      Restricted Access
    • Size : 297,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)