Thông tin tài liệu


Title: Phát triển dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu điện thành phố Hà Nội
Authors: GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn
Phạm, Đỗ Mỹ Tú
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu thành 3 chương sau đây: Chương 1: Một số vấn đề chung về dịch vụ bưu chính chuyển phát và phát triển dịch vụ bưu chính chuyển phát; Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ bưu chính chuyển phát Bưu điện thành phố Hà Nội; Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển dịch vụ bưu chính chuyển phát tại Bưu điện thành phố Hà Nội
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3024
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOM TAT LUAN VAN _CHINH SUA HOI DONG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 597,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)