Thông tin tài liệu


Title: Kênh phân phối của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Ninh Bình
Authors: TS. Trần Thị Thập
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn được cấu trúc thành 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối. Chương 2: Thực trạng kênh phân phối và hoạt động quản trị kênh phân phối của TTKD VNPT- Ninh Bình Chương 3: Hoàn thiện kênh phân phối của TTKD VNPT- Ninh Bình.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3017
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt Luận văn nguyễn Thị Thu Hiền.pdf
      Restricted Access
    • Size : 621,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)