Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phân tích cấu hình đường lên - đường xuống động trong mạng tế bào nhỏ dựa trên TDD
Authors: TS.Đinh Chí Hiếu
Chanthachone, Ackhavong
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Nội dung luận văn gồm như sau: Chương 1: Trình bày tổng quan về mạng tế bào nhỏ, các băng thông và song công linh hoạt trong mạng tế bào nhỏ, lớp vật lý cấu hình khung truyền trong TDD, những vấn đề thách thức về kỹ thuật triển khai trong mạng tế bào nhỏ, những tình huống can nhiễu xảy ra trong mạng tế bào nhỏ và hiện tượng can nhiễu trong hệ thống TDD. Chương 2: Trình bày mô tả xây dựng mô hình mạng, xác định xảy ra can nhiễu và biểu diễn can nhiễu trên hình vẽ trong môi trường mạng tế bào nhỏ, xây dựng các vấn đề và giới thiệu đề xuất thiết lập tối ưu hóa đường lên - đường xuống theo cơ chế tự tổ chức. Chương 3: Trình bày quy trình tiến hành mô phỏng khả sát hiệu năng mạng và đánh giá và nhận xét kết quả mô phỏng.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2992
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat Luan van thac sy_2013-2015_Chanthachone ACKHAVONG_Final.pdf
      Restricted Access
    • Size : 959,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)