Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật cân bằng tải trong mạng cảm biến không dây dựa trên chất lượng liên kết
Authors: PGS.TS Nguyễn Tiến Ban
Kiều, Thị Thanh Phương
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Chương 2. Các kỹ thuật cân bằng tải trong mạng cảm biến không dây Chương 3. Kỹ thuật định tuyến cân bằng tải dựa trên chất lượng liên kết
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2989
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TomtatLV.pdf
      Restricted Access
    • Size : 704,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)