Thông tin tài liệu


Title: Các mã xyclic cục bộ trên các phân hoạch hỗn hợp
Authors: Ngô, Đức Thiện
Nghd.: GS.TS Nguyễn Bình
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/297
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLATS.NgD Thien.pdf
      Restricted Access
    • Size : 457,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)