Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tán sắc Mode phân cực và nhiễu liên quan trong hệ thống thông tin quang
Authors: Đinh, Thị Thu Phong
Nghd.1: GS.TSKH Đào Khắc An
Nghd.2: TS Phùng Văn Vận
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/296
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLATS Dinh Thi Thu Phong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)